Så tar vi hand om dina uppgifter

X-ponent AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas angående våra intressenter:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Företagets hemsida
 • Telefonnummer och e-postadress

 

 • Personaluppgifter:
 • Kunskapsmatris
 • Utbildningar
 • Medarbetarsamtal
 • Nära anhöriglista
 • Bild på personal (enligt signerat dokument)
 • Bankuppgifter för löneutbetalning mm

 

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i vårt ekonomisystem samt i personalakt som är inlåst och tillgänglig för ledningen.

Till vissa delar kommer uppgifter att finnas i verksamhetssystemet som t.ex. i organisationsschemat mm. Vissa kontaktuppgifter kommer även att finnas i mobiltelefoner och på visitkort.

 

Hur tas information bort?

Information tas bort enligt bokföringslagens arkiverings tid.

Personalens personuppgifter som inte berörs av annan lag tas bort när avtalen/kontrakten avslutas.

 

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part

 

Med vänlig hälsning

X-ponent Inredning AB

Hantering av personuppgifter GDPR X-ponent